❤ عشق و نفرت ❤

در خلوت تنهایی ام برای دل خویش مینویسم ، نوشته هایی که شاید یادگاری باشد از روزهایی که همدمی نبود مرا تا سر بر شانه هایش گذارم و ناگفته هایم را برایش بازگویم
تا می توانی از من فاصله بگیر ... . !
اصَن برو و ته ته دنیا بایست ... . !
ایستادی ... . ؟؟؟

حالا برگرد ... . !
یک نفر پشت سرت ایستاده ... . !
و آن یک نفر منم ... . !

این شعبده بازی نیست عزیزکم ... . !
زمین گرد است ... . !
یک روز دوباره به هم خواهیم رسید ... .
!!
نوشته شده در ۱۳٩٢/٧/۱۱ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ توسط Hasti نظرات () |

ﺍﺑﯽ : ﮐﯽ ﺍﺷﮑﺎﺗﻮ ﭘﺎﮎ ﻣﯿﮑﻨﻪ ... . ؟
ﺗﺘﻠﻮ : ﮐﯽ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﻟﺒﺎﺳﺘﻮ ﻣﯿﺒﻨﺪﻩ ... . ؟ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻧﺴﻞ ﻫﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻭ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﯿﺸﻪ .... . !!!!
نوشته شده در ۱۳٩٢/٧/۱۱ساعت ۳:٥٩ ‎ب.ظ توسط Hasti نظرات () |

آزارم می دهد دیدن آن منظره ای

که مادری کودکش را سیلی می زند ،

ولی کودک باز هم دامانش را رها نمی کند....

کجاست آن قاضی تا حکم کند

سرچشمه محبت مادر است یا کودک! ...
نوشته شده در ۱۳٩٢/٥/۱ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ توسط Hasti نظرات () |

تاریکی اتاقم شکسته می شود با نوری ضعیف …

لرزشی روی میز کنار تختم میفتد …

از این صدا متنفر بودم اما …

چشم هایم را میمالم …

new message …

تا لود شود آرزو می کنم …

کاش تو باشی …

سکوت می کنم ،

آرزوی بی جایی بود !!
نوشته شده در ۱۳٩٢/٥/۱ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ توسط Hasti نظرات () |

ﺻﺪﺍﯾﻢ ﺑﻐﺾ ﺁﻟﻮﺩ . . .
ﺗﻮ ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﺧﻂ،
ﻣﺤﮑﻢ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺣﺴﺎﺑﯽ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﻠﺮﺯﺩ
ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﻭ ﺷﺎﺩﯼ . . .
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﻫﺎ ﻣﯿﺸﻮﯼ
ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ:
"ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﯼ؟ ﭘﺲ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﻪ! ﻧﻪ ﺯﻧﮓ ، ﻧﻪ ﺍﺱ!
ﺑﺎﺷﻪ؟
ﺑﺰﺍﺭ ﻫﻤﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯿﻢ! ﺑﺎﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ"
ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ!
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺩﮔﯽ
ﺗﻠﻔﻦ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩﻡ، ﺩﯾﮕﺮ ﮔﺮﯾﻪ، ﻫﻤﻪ ﯼ ﻣﻦ
ﺷﺪ . . .
ﺳﺨﺖ ﺑﻮﺩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺖ،
ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﻮﺩﻧﺪ . . .
ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﺷﺪ
ﻣﻦ ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻧﻤﯿﺪﻫﻢ
ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻮﺩﻧﺪ . . .
ﺗﻮ ﺑﺮﻭ . . . ﺑﺮﻭ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺘﺖ ﺑﺮﺱ . . . ﻋﺰﯾﺰ
ﺩﻟﻢ ~...
نوشته شده در ۱۳٩٢/٤/۳۱ساعت ٢:٢٠ ‎ب.ظ توسط Hasti نظرات () |

گـاهـی اوقـات...

آدمـ نیـ ـاز دارَد در آغـوشـ ِ مـَردی غـَرق شـود

مـَردی کـه اگـر کسـی اذیـت کـرد ،

قـول دهـد همیشـان را می زَنـَد

مـردی کـه تـَه ریـش داشتـه بـاشـد

و لبخنـدش فقـط و فقـط بـرای تـو باشـد

مـردی کـه ساعتـ ها در آغـوشـَش لـَمـ دَهـی

بـدون ِ اینـکه بـروَد سـَر ِ اصـل ِ مطلـَب

مـردی کـه گـریـه هایـت را گـوش کنـد

و دَر خـود حـَل کنـد

مـردی کـه فقـط یـک سـر و گـردن بلنـد تـَر بـاشـد

مـردی کـه تـورا بـا دنیـا عـوض نکنـد

حتـی اگـر زشـت تـرین آدمـ ِ روی ِ زمیـ ن بـودی

مـردی کـه مـَـــــــرد بـاشـَد . . . همیـ ن !
نوشته شده در ۱۳٩٢/٤/٢٧ساعت ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ توسط Hasti نظرات () |

نه حوصلـــه ی دوســـت داشتــن دارم

نه می خواهـــــــم کسـی دوستـــــــــم داشتـه باشد

ایـن روزهـــا ســـــَــــردم ...

مثـل دی , مثـل بهمـــن, مثـل اسفنــــــد

مثـل زمستــــ ـــــان

احســــــاسـم یـخ زده

آرزوهـــــــــایـم قندیــــل بستــه

امیــــــدم زیــر بهمــن ِ ســرد ِ احســاساتم دفــــــــن شـده

نه به آمـــــدن ی دل خوشــم و نه از رفتـــــن ی غمگیــن

ایـن روزهـــا پــُر از سکـــــــــوتـم....
نوشته شده در ۱۳٩٢/٤/۱٩ساعت ۸:۳٢ ‎ب.ظ توسط Hasti نظرات () |


نگران نباش.....

حال من خوب است.......

بزرگ شده ام........

دیگر انقدر کوچک نیستم......

که در دلتنگی هایم گم شوم !

آموخته ام........

که این فاصله ی کوتاه

بین لبخند و اشک.....

نامش زندگیست !

آموخته ام.......

که دیگر دلم برای نبودنت تنگ نشود.

راستی.......

دروغ گفتن را هم خوب یاد گرفته ام.......

حال من خوب است.......

"خوبِ خوب"

نوشته شده در ۱۳٩٢/٤/۱٧ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ توسط Hasti نظرات () |

حواست هست خدا؟ صدای هق هق گریه هام ... از گلویی میادکه تو گفتی از
رگش به من نزدیکتری !
حواست هست خدا؟ ... هر وقت صدای شکستن خودمو شنیدم ....گفتم باشه
منم خدایی دارم...
حواست هست خدا؟ از بچگیتا الان هر وقت زمین خوردمو به سختی پاشدم
یه جمله شنیدم "غصه نخورخدا بزرگه"
حواست هست خدا؟ حواست هست هر روز باهات درد دل میکنم؟
حواست هست غصه هام داره سنگینی میکنه؟
حواست هست خیلی وقته چشام بارونیه؟
حواست هست نفس کم آوردم؟خدایا نفس میخوام خوشی میخوام ...
زندگی میخوام ... خدایا یه خنده از ته دل میخوام ...
خدا خیالت راحت ، بازم قلبم شکست..!
نوشته شده در ۱۳٩٢/٤/٥ساعت ۳:۱٥ ‎ب.ظ توسط Hasti نظرات () |

انسان های ساده را احمق فرض نکن

باور کن اونا خودشون نخواستن هفت خط باشن

نوشته شده در ۱۳٩٢/۳/۱۸ساعت ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ توسط Hasti نظرات () |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت